Loading...

Göz Nörolojisi Nedir?

Göz tümörlerinin her türlü tanı ve tedavisi ile ilgilenen alt bilim dalına ‘Oküler Onkoloji’ denilmektedir. Oküler onkoloji; yani göz tümör bilimi, göz hastalıkları ihtisası sonrasında iki yıl daha artı eğitim gerektiren bir bölümdür. Tüm dünyada Oftalmolojiye bir yan dal olarak gelişen ‘Oküler Onkoloji’,  ilgilendiği konu itibariyle gözün diğer tüm alanlarıyla olduğu kadar, radyasyon onkolojisi, patoloji, radyoloji, tıbbi onkoloji ve genetik gibi çeşitli tıp bilimleri ile de yakın işbirliği ve multidisipliner takım çalışması gerektiren özel bir alt daldır. Oküler onkolojik değerlendirme, bu nedenle, oftalmolojinin sistemik tıp ile en fazla iç içe bulunduğu bir alandır.

En Önemli Göz Tümörleri

Retinoblastom: Bebeklik ve çocuklukta görülen bir tümördür. Genellikle tek ya da her iki gözde gözbebeğinin beyaz görünmesi ile kendini gösterir.. Çocuğun gözlerinde şaşılığa yol açması bir başka belirtisidir. Tedavide kemoterapi, enükleasyon (gözün ameliyatla alınması), radyoterapi (ışın ya da radyoaktif plak tedavisi), laser, kriyo (dondurma) seçenekleri mevcuttur.

Uveal melanoma: Genellikle 55-60 yaşlarda tepit edilirler. Ortaya çıkış şekli iris üzerinde görülebilir bir leke veya bir gözde iris renginde değişiklik olmasıdır. Arka yerleşimliler görme bozukluğu sinek uçuşmalarına yol açabilir. Bazen rutin göz muayenesinde tesadüfi olarak saptanırlar. Tedavide cerrahi ve plak radyoterapi uygulanabilir.

Gözün metastatik tümörleri: En sık olarak görme bozukluğu ile kendilerini belli ederler. Kadınlarda meme erkeklerde akciğer kanseri göze en sık yayılım yapan kanser türleri arasındadır.

goznor
noroloji2

Belirtiler

Bir cismin görülebilmesi için  görüntünün önce gözde daha sonra beynin arka kısımlarındaki görme merkezinde algılanması ile oluşur. Görme yollarında bir sorun olduğu zaman, ani veya ilerleyici görme kayıpları oluşabilir. Göz hareketlerini ilgilendiren hastalıklarda ise başlıca belirti çift görmedir ve sorun göz kaslarını, sinirlerini veya beyindeki kontrol merkezlerini ilgilendirebilir.

 • Geçici görme kaybı
 • Çift görme
 • Ani görme kaybı
 • Tiroide bağlı göz hastalığı
 • Görme alanında görülemeyen bir bölge
 • Multipl skleroza (MS) bağlı göz sorunları
 • Yüz felçleri ve yüzde kasılmalar
 • İnmelere bağlı göz sorunları
 • Migren ve benzeri göz ağrıları
 • Göz kapağında düşüklük
 • Göz bebeklerinin büyüklüklerinde farklılık

Bu şikâyetleri olan hastalar yine nörooftalmoloji bölümünün ilgi alanına girer. Baş ve göz ağrılarının doğru tanısı için hastanın öyküsü çok önemlidir. Bu tedavide başarı, uyumlu hekim hasta ilişkisi ve sürekli takip ile mümkündür.

Call Now ButtonRANDEVU ALMAK İÇİN ARAYIN